...

Enköpings Rehabcenter

Varför behöver jag veta om mitt akuta ryggbesvär är ett vanligt ryggskott eller kan vara ett diskbråck?

Det är bra om du kan undersöka om det är ett diskbråck själv. Oavsett orsak till ditt akut ryggonda, eller ryggskott, är det värt att göra en liten egenundersökning. Det kan hjälpa till med val av behandling, vare sig det är läkare, sjukgymnast, naprapat, kiropraktor eller annan hjälp du vill ha. Observera att den här artikeln inte är heltäckande, och sök professionell hjälp vid akuta och större besvär.

Vad är vanliga orsaker till ryggskott/diskbråck?

Oftast finns en utlösande faktor till ryggskottet (eller diskbråcket). Vanligt är ; flytthjälp, lyfta något tungt- särskilt i besvärliga lägen, byta däck, skotta snö eller annat. Ofta föregås ryggskottet av tidigare varningssignaler, men nu har sista tråden gått av

Vanliga symtom

Besvären kan komma över natten, eller akut. Vanligt är att det strålar ut i ena benet. Det kan vara besvärligt att resa sig ur sängen. Sitta gör ofta mer ont, det kan till exempel vara svårt att köra bil.

Hur vet jag om jag har ett diskbråck?

Ett enkelt test man kan göra själv är följande: sätt dig på en stol. Krumma (sjunk ihop) ryggen enligt bild. Titta rakt fram. Lyft sedan försiktigt en fot rakt fram. Notera vad som händer. Böj sedan, i samma läge, huvudet mot bröstet och foten mot dig själv. Notera vad som förändras. Gör likadant med andra benet

Tecken på diskbråck

  1. Det strålar i ena benet när du sträcker fram det. Alternativt kan det göra ont i ryggen på motsatt sida om det ben du sträcker fram.
  2. Du får identiska besvär, dvs utstrålningen eller det ryggonda känns igen.
  3. Det strålar i benet när du böjer på huvudet. Det kan även göra ont i ryggen när du böjer på huvudet.

Vad gör jag?

Uppsök sjukvård vid svårare besvär. Var särskilt uppmärksam på om du får problem med att gå på toaletten, då är det bra att konsultera läkare akut. Annars finns det mycket man kan göra själv, vare sig det är ett vanligt ryggskott eller ett ryggskott pga ett diskbråck. Vi på Enköpings Rehabcenter kommer att lägga upp en separat sida med egenbehandlingstips.

Redigeras/ Johny Åhman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.