...

Enköpings Rehabcenter

Vet du skillnaden mellan diskbråck och ryggskott?

Varför behöver jag veta om mitt akuta ryggbesvär är ett vanligt ryggskott eller kan vara ett diskbråck? Det är bra om du kan undersöka om det är ett diskbråck själv. Oavsett orsak till ditt akut ryggonda, eller ryggskott, är det värt att göra en liten egenundersökning. Det kan hjälpa till med val av behandling, vare […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.